Storitve za podjetja

Naše storitve

S svojimi storitvami podpiramo podjetja vseh velikosti ter delujemo v širokem naboru različnih dejavnosti.

Subvencije

Pomoč pri pridobivanju neprovratnih sredstev

Krediti

Pomoč pri pridobivanju povratnih sredstev

Študije izvedljivosti

Izdelava poslovnih načrtov, investicijske dokumentacije s CBA analizo, feasibility študij

Pomoč podjetjem v krizi

Podjetjem svetujemo glede primernih ukrepov za izboljšanje tekočega poslovanja, nudimo pa tudi pomoč v postopkih prisilne poravnave.

Svetovanje pri nakupu-prodaji podjetij

Svetujemo v postopkih nakupa in prodaje podjetij (M&A)

Sodelovanje

V okviru svojega delovanja sodelujemo, se povezujemo z različnimi asociacijami, svetovalnimi podjetji in inštitucijami

Na kratko o podjetju

O podjetju

Podjetje APR d.o.o. se že tri desetletja ukvarja s poslovnim in podjetniškim svetovanjem. V podjetju s fleksibilno timsko organizacijo, domačim in tujim strankam nudimo pomoč pri pridobivanju povratnih in nepovratnih sredstev iz evropskih razvojnih (krediti, subvencije) iz nacionalnih in evropskih shem ter skladov financiranja oz. pomoči. Izdelujemo poslovne, investicijske in sanacijske načrte in drugo dokumentacijo. Ukvarjamo se z vrednotenjem podjetij ter s svojim znanjem in izkušnjami svetujemo pri nakupu in prodaji podjetij. Izkušnje imamo tudi na področju poslovno-finančnega svetovanja podjetjem v krizi, ekonomskim svetovanjem na področju ekologije (čistilne naprave, obnovljivi viri energije – lesna biomasa, geotermalne vrtine itd.) in svetovanja na področju raziskovalne dejavnosti (reorganizacija raziskovalne dejavnosti v medicini).

V času delovanja smo uspešno zaključili številne projekte iz različnih področij v okviru katerih smo razvili številne nove produkte, ki jih zahteva trg.

Tako smo:

 • pripravili finančne in vsebinske dele razpisne dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev
 • izdelali številne poslovne načrte in investicijske programe
 • izvajali izobraževanja o finančnem poslovanju podjetij in projektov (PHARE projekti, Kohezijski sklad, Sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za regionalni razvoj, JAPTI…, za slovenske naročnike, pa tudi za partnerje iz sosednjih držav (Hrvaške, Srbije…IPA)
 • razvili programe individualnega svetovanja podjetjem
 • izdelali študije izvedljivosti za obnovljive vire energije (AURE)
 • opravili skrbne preglede in ocene vrednosti podjetij

Subvencije

Svojim naročnikom (podjetja, s.p. občine, javni zavodi) nudimo celovito podporo pri pridobivanju nepovratnih sredstev in sicer:

 • spremljanje in iskanje javnih razpisov, ki nudijo nepovratne in finančne pomoči
 • pomoč pri oblikovanju ideje oz. projekta
 • pripravo potrebne dokumentacije za prijavo na razpise (poslovni načrt, investicijski program, razpisna dokumentacija)
 • usmerjanje pri zbiranju potrebne dokumentacije (obveznih prilog)
 • podporo v času izvajanja projekta (projektno vodenje)
 • pripravo zahtevkov za izplačila ter poročil o izvajanju in zaključku projekta

Krediti

Svojim naročnikom nudimo celovito podporo pri pridobivanju povratnih sredstev (kreditov) in sicer:

 • spremljanje in iskanje javnih razpisov, ki nudijo ugodne kredite
 • pripravo potrebne dokumentacije za prijavo na razpise (poslovni načrt, investicijski program, razpisna dokumentacija)
 • usmerjanje pri zbiranju potrebne dokumentacije (obveznih prilog)
 • sodelovanje z inštitucijami, ki nudijo finančne vire (npr. predstavitev projekta na banki)
 • podporo v času izvajanja projekta (projektno vodenje)

Študije izvedljivosti

Izdelujemo vse vrste poslovne in investicijske dokumentacije, tako za projekte javnega kot zasebnega sektorja:

 • poslovne načrte
 • trženjske strategije
 • feasibility študije (študije izvedljivosti)
 • investicijske dokumente (Dokument identifikacije investicijskega programa – DIIP, Predinvesticijska zasnova – PZ, in Investicijski program- IP)
 • CBA analize (analiza stroškov in koristi) – finančna analiza, ekonomska analiza, analiza občutljivosti in tveganj

Investicijsko dokumentacijo izdelamo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l.RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) in v skladu z Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014- 2020.

Pomoč podjetjem

Podjetjem svetujemo glede primernih ukrepov za izboljšanje tekočega poslovanja, nudimo pa tudi pomoč v postopkih prisilne poravnave.
Za postopke prisilne poravnave izdelujemo načrte finančnega prestrukturiranja ter svetujemo pri pogajanjih z upniki.

Svetovanje pri nakupu-prodaji podjetij

Svetujemo v postopkih nakupa in prodaje podjetij (M&A). V sklopu teh storitev izvajamo:

 • identifikacijo potencialnih investitorjev
 • identifikacijo potencialnih projektov
 • vrednotenje podjetij
 • skrbne preglede podjetij
 • pomoč pri pogajanjih
 • pomoč pri prevzemu podjetja
 • svetovanje za izboljšanje poslovanja prevzetega podjetja

Sodelovanje

Sodelovanje in povezovanje

V okviru svojega delovanja sodelujemo in se povezujemo z različnimi asociacijami, svetovalnimi podjetji in inštitucijami.

APR d.o.o. je podporni član združenja SLOLES.

Stopite v stik z nami

Pokličite nas ali nam pišite. Z veseljem vam bomo pomagali.

Pot v Zeleni gaj 29B
1000 Ljubljana

Davčna št.: SI23566965
Matična: 5313996000

Vse pravice pridržane Ⓒ 2022 APR d.o.o.